Proqramlaşdırma

Proqramlaşdırma dərslərinə giriş üçün şagirdlərə kiçik ölçüdə, proqramlaşdırıla bilən kompüter olan BBC micro:bit, Python və Java proqramlaşdırma dilləri kursları təqdim edilir. Proqramlaşdırma dərsləri şagirdlərdə riyazi və məntiqi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir. Şagirdlər kodlaşdırma məsələlərini həll etmək üçün əyləncəli yolla dəyişənlər, dövriyyə, şərti ifadələr və digərləri kimi əsas proqramlaşdırma anlayışlarını öyrənib gələcəkdə öz İT (İnformasiya Texnologiyaları) layihələri üzərində işləmək üçün bacarıqlara yiyələnirlər.