BÜTÜN KURSLAR
ROBOTİKS
MÜHƏNDİSLİK
PROQRAMLAŞDIRMA
RƏQƏMSAL İNCƏSƏNƏT

MISSIYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MISSIYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MISSIYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

MISSIYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MISSIYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MISSIYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

Rəylər

Tələbə müəllim nisbəti

8:1

Beynəlxalq tərəfdaşlıqlar

20+

Dərslərin dili

3+

Tədris mərkəzləri

10+

Təlimçilərimizlə tanış olun

Tərəfdaşlarımız