BÜTÜN KURSLAR
ROBOTİKS
MÜHƏNDİSLİK
PROQRAMLAŞDIRMA
RƏQƏMSAL İNCƏSƏNƏT

MİSSİYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MİSSİYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MİSSİYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

MİSSİYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MİSSİYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MİSSİYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

Tələbə müəllim nisbəti

8:1

Beynəlxalq tərəfdaşlıqlar

20+

Dərslərin dili

3+

Tədris mərkəzləri

10+

Şagird sayı

560

Təlimçilərimizlə tanış olun

Rəylər

Tərəfdaşlarımız